Gravminderne

Navn Titel Født Død Kirkegård Afd.
Aage Valdemar Dragsted Guldsmed 1886 1942 Gentofte kirkegård D 390
Johan V. Adolph Grosserer 1853 1911 Gentofte kirkegård D 636
O.S. Assen Stiftsprovst 1832 1914 Gentofte kirkegård D 406
Erik Balling Instruktør 1924 2005 Gentofte kirkegård C 1529
Jens Michelsen Bech Plantageejer 1720 1791 Gentofte kirkegård A 357
Hans Bekkevold Brygmester 1838 1905 Gentofte kirkegård D 141
Erik Bennike Frihedskæmper 1918 1945 Gentofte kirkegård F 5324
Johan Jacob Nansen Borup Højskoleforstander 1854 1946 Gentofte kirkegård C 1569
Christian Bredsdorf Skolebestyrer 1836 1892 Gentofte kirkegård D 656
Hans Nicolaus Brix Litteraturforsker 1871 1961 Gentofte kirkegård E 3896
Carl Harald Brummer Arkitekt 1865 1953 Gentofte kirkegård E 3629
Benedikte Brummer Kunsthåndværker. 1881 1974 Gentofte kirkegård E 3629
Lars Emil Bruun Møntsamler 1851 1923 Gentofte kirkegård A 311
Helge Brüniche Frihedskæmper 1903 1945 Gentofte kirkegård D 104
Knud Brøndsted Billedhugger 1887 1967 Gentofte kirkegård F 5523
Regitze Brøndsted Maler 1891 1971 Gentofte kirkegård F 5523
Rasmus Bøgebjerg Billedhugger 1860 1921 Gentofte kirkegård E 4093
Henning Bøiesen Gårdejer ? 1881 Gentofte kirkegård A 22
Hans Severin Christensen Læge og filosof 1864 1933 Gentofte kirkegård F 6045
Johanne Ostenfeld Christiansen Dr. med 1882 1968 Gentofte kirkegård B 1367
Sophus Niels Chresten Claussen Digter 1865 1931 Gentofte kirkegård F 5304
Niels Peter Schmidt Dahl Brd. Dahl VVS 1840 1916 Gentofte kirkegård D 91
Bertel Dahlgaard Radikal politiker 1887 1972 Gentofte kirkegård C 1483
John Danstrup Historiker 1919 1992 Gentofte kirkegård H 40
Arent Nicolai Dragsted Guldsmed 1821 1898 Gentofte kirkegård D 390
Frantz M.N. Dragsted Guldsmed 1852 1916 Gentofte kirkegård D 390
Louis Leonor Hammerich Professor 1892 1972 Gentofte kirkegård B 892
F. Frandsen Bernstorff, Hovmarksgård. 1860 1923 Gentofte kirkegård A 301
Michael Viggo Fausbøl Professor 1822 1908 Gentofte kirkegård C 1952
Anna Erslev Historiker, forfatterinde 1863 1919 Gentofte kirkegård C 2164
Kaare Grønbech Professor 1902 1957 Gentofte kirkegård E 3787
Louis Hambroe Hansen Kunstsamler 1839 1895 Gentofte kirkegård A 227
Christiane Christiansen Frederiksen Forstanderinde 1845 1911 Gentofte kirkegård F 5783a
Albert Thorvald Jantzen Præst ved Gentofte Kirke 1840 1917 Gentofte kirkegård A 109
Niels Simonsen Larsen Nrd. Bakkegård 1886 1945 Gentofte kirkegård A 3
Andreas Nicolai Hansen Grosserer 1798 1873 Gentofte kirkegård A 227
Rasmus Hansen Højskoleforstander. 1837 1901 Gentofte kirkegård C 2199
Valdemar Edgar Standley Sander Arkitekt 1876 1975 Gentofte kirkegård C 1718
Lars Larsen Bakkegård 1832 1917 Gentofte kirkegård A 3
Willy-August Linneman Forfatter 1914 1985 Gentofte kirkegård A 131
Eva Elisabeth Moltesen Forfatterinde 1872 1934 Gentofte kirkegård C 2059
Harald Ibsen Præst ved Gentofte Kirke 1813 1876 Gentofte kirkegård A 290
Hans Jessen Chokoladefabrikant 1851 1907 Gentofte kirkegård B 1383
Lorentz Frølic Tegner 1820 1908 Gentofte kirkegård B 921
Willy Kierulf Komponist 1900 1944 Gentofte kirkegård C 1393
Jens Møller Jensen Arkitekt 1870 1949 Gentofte kirkegård A 132
N.P. Jacobsen Teglgården 1842 1911 Gentofte kirkegård A 259
Herbert Peter Andreas Jerichow Direktør for De Forenede Bryggerier 1889 1967 Gentofte kirkegård E 4074
Arnold Valdemar Kierulf Grosserer 1859 1931 Gentofte kirkegård C 1393
Hans Thyge Jacobsen Præst ved Gentofte Kirke 1916 1985 Gentofte kirkegård A 72
Jan Damgaard Kiær Frihedskæmper 1919 1945 Gentofte kirkegård F 5034
Valdemar Poulsen ingeniør 1870 1942 Gentofte kirkegård D 570
Peter Søren Lemche Ndr. Onsgård 1835 1901 Gentofte kirkegård A 36
Søren Iacobsen Lemche Arkitekt 1865 1955 Gentofte kirkegård A 11
Niels Sophus Lorentzen Dyrlæge 1862 1928 Gentofte kirkegård A 385
Axel Eudard Hjort Nielsen Professor 1881 1951 Gentofte kirkegård E 3995
Niels Nielsen 1845 1904 Gentofte kirkegård A 27
Otto Schiødt Kierulf Ingeniør 1892 1981 Gentofte kirkegård D 216
Dorthea Madsen Gammelmosegård 1794 1869 Gentofte kirkegård A 4
Hans Peter Lund Proprietær. Bernstorff, Hovmarksgård 1823 1893 Gentofte kirkegård C 2281
Ole Jensen Stolberggård 1847 1918 Gentofte kirkegård A 246
Casper Marcussen Kirkesanger ved Gentofte Kirke 1760 1828 Gentofte kirkegård Ved materialegård
Tage Fox Maule Frihedskæmper 1902 1945 Gentofte kirkegård A 228
Thomas Linnemann Laub Komponist 1853 1927 Gentofte kirkegård D 210
Erik Moltesen Kunthistoriker 1899 1926 Gentofte kirkegård C 2059
J.B. Løfler Arkitekt 1843 1904 Gentofte kirkegård A 436
Laust Jefsen Moltesen Udenrigsminister 1866 1950 Gentofte kirkegård C2059
Christian Larsen Nrd. Ellegård 1861 1910 Gentofte kirkegård A 476
Peter Jørgensen Gammelmosegård 1828 1900 Gentofte kirkegård A 4
Ove Malling Statsminister 1747 1829 Gentofte kirkegård A 148
Alexander Mitchel Fabrikant 1840 ? Gentofte kirkegård A 234
Magnus Lemche Romancesanger 1881 1912 Gentofte kirkegård A 36
Søren Larsen Hulegård 1796 1856 Gentofte kirkegård A 19
Cornelius Lorentzen Stengården 1740 1788 Gentofte kirkegård Kirkens mur
Carl Christian Hartz Forpagter, Hovmarksgården 1793 1859 Gentofte kirkegård A 17
Johan Eriksen Hvidtfelt. Rigsantikvar 1909 1979 Gentofte kirkegård B 586
Inge Jacobsdatter Øregård 1772 1814 Gentofte kirkegård Kirkens mur
Knud Neye Lædervarefabrikant 1886 1945 Gentofte kirkegård D 386
Poul Christian Jespersen Zoolog 1891 1951 Gentofte kirkegård A 107
Ernst Christian Kaper Borgmester 1874 1940 Gentofte kirkegård D 565a
Harald Kristian Nielsen Direktør, sølvtegner 1893 1978 Gentofte kirkegård D 430
Axel Møller Mørch Forfatter 1872 1950 Gentofte kirkegård B 630
J. L. Jensen Maler 1800 1856 Gentofte kirkegård A 143
Ole Volmer Nielsen-Havsgaard Havsgård 1869 1918 Gentofte kirkegård A 18
Peter Nelausen Bakkegård 1818 1874 Gentofte kirkegård A 7
Niels Nielsen-Onsgaard Onsgård 1829 1908 Gentofte kirkegård A 50
Kaj Nordan Nielsen Frihedskæmper ? 1945 Gentofte kirkegård F 5599
Peder Andersen Onsgaard Onsgaarden 1800 1862 Gentofte kirkegård A 36
Johannes Nielsen Kunstmaler 1891 1965 Gentofte kirkegård C 1482
J.P. Nielsen Kildegård 1829 1902 Gentofte kirkegård A 112
Esther Amanda Nielsen Frihedskæmper ? 1945 Gentofte kirkegård F 5599
Stephan Peter Nyeland Forstander 1845 1922 Gentofte kirkegård C 2220
Peder Nielsen Højsgård 1814 1890 Gentofte kirkegård A 27
Ludvig Peter Rasmussen Gårdejer, bestyrer af Bregnegården 1855 1905 Gentofte kirkegård B 1319
Vilhelm Carl Eppingen greve Sponneck Finansminister 1815 ? Gentofte kirkegård C 2102
Anders Jacobsen Eigård Eigården 1798 1867 Gentofte kirkegård A 404
Eduard Erslev Geograf 1824 1892 Gentofte kirkegård C 2164
Juliane Johanne Blicher Hansen Bestyrerinde for Vældegårds Husmoderskole. 1849 1933 Gentofte kirkegård C 2199
Stephan Moritz Hurwitz Ombudsmand 1902 1981 Gentofte kirkegård C 1544
Viggo Lauritz Bentheim Hørup Minister 1842 1902 Gentofte kirkegård D 398
Peter Jensen Stengaard Stengården 1839 1911 Gentofte kirkegård D 304
Hans Møller Snogegård 1840 1915 Gentofte kirkegård A 54
Wilhem Marius Chr. Andersen Nellemose Frihedskæmper 1891 1945 Gentofte kirkegård B 1370
Carla Margurietta Kirstine Nielsen Billedhugger 1886 1970 Gentofte kirkegård C 1482
Ernestine Nyrop Kunsthåndværker 1888 1975 Gentofte kirkegård D 31
Martin Nyrop Arkitekt 1850 1921 Gentofte kirkegård D 31
Jens Larsen Nyrop Sanger 1831 1904 Gentofte kirkegård C 1897
Margrethe Nyrup-Nielsen Skuespiller 1874 1909 Gentofte kirkegård C 1897
Peter Olsen Skjoldgården 1779 1833 Gentofte kirkegård A 60
Lars Petersen Holmegården 1826 1908 Gentofte kirkegård A 5
Peter Petersen Damgården 1827 1912 Gentofte kirkegård A 312
Jens Pio Professor og skolebestyrer 1833 1884 Gentofte kirkegård C 2102
H. P. Prior Skibsreder 1813 1875 Gentofte kirkegård A 146
Lauritz Prior Billedhugger 1840 1879 Gentofte kirkegård A 146
Niels Munk Plum Biskop 1880 1957 Gentofte kirkegård D 270
Christian Ramus Direktør for Det kgl. Møntkabinet ? ? Gentofte kirkegård Ved materialegården
Gotfred Rode Højskoleforstander 1830 1878 Gentofte kirkegård C 1769
Ove Rode Radikal politiker 1868 1933 Gentofte kirkegård C 1769
Carl David Godfred Rump Højesteretsdommer 1872 1940 Gentofte kirkegård B 1038
Hans Brahe Salling Frihedskæmper 1918 1945 Gentofte kirkegård E 4109
Erik Anton Julius Schmedes Operasanger 1877 1939 Gentofte kirkegård C 2291
Hakon Schmedes komponist 1878 1938 Gentofte kirkegård C 2291
Johannes Emil Schepelern Provst 1872 1949 Gentofte kirkegård F 5139
Erik Sparre Schou Professor 1874 1928 Gentofte kirkegård F 5006
H.I.G. Schierbeck Landsfysikus 1847 1911 Gentofte kirkegård B 918
Frederik Vilhelm greve Sponneck Gesandt 1842 1921 Gentofte kirkegård C 2102
Johannes Theodor Suhr Grosserer 1792 1858 Gentofte kirkegård A 480
Frederik Hansen Sødring Landskabsmaler 1809 1862 Gentofte kirkegård A 200
Julie Weber Sødring Skuespillerinde 1824 1894 Gentofte kirkegård B 488
Andreas Thejl Arkitekt 1852 1908 Gentofte kirkegård C 2261
Carl Philip Teller Professor 1861 1909 Gentofte kirkegård B 970
Heinrich Emil Charles Wenck Arkitekt 1852 1936 Gentofte kirkegård A 178
Andreas Peter Weis Departmentchef 1852 1935 Gentofte kirkegård F 5459
Gerda Wiene Boghandler ? ? Gentofte kirkegård C 2047
Søren Peter Wiene Boghandler 1882 1966 Gentofte kirkegård C 2047
Viggo Winkel Kunsthandler 1851 1921 Gentofte kirkegård A 161
Otto Wroblevski Boghandler 1861 1921 Gentofte kirkegård D 632
Sophus Conradin Raphael Wulff Legatstifter 1843 1887 Gentofte kirkegård C 2171
Ernst Johan Zeuthen Kunstmaler 1881 1938 Gentofte kirkegård D 213
Henning Ørnbak Instruktør 1925 2007 Gentofte kirkegård H - Fællesgrav
Arne Bruun Rasmussen Auktionsholder 1910 1985 Hellerup Kirkegård 22 nr. 590
Vagn Bennike Officer og frihedskæmper 1888 1978 Hellerup Kirkegård 7 nr. 103
Carl Erik Hagen Andersen Frihedskæmper 1918 1945 Hellerup Kirkegård 7 nr. 122
Ole Berntsen Sejlsportsmand 1915 1996 Hellerup Kirkegård 15 nr. 186
Otto Sigurd Vilfred Bernskov Frihedskæmper 1907 1945 Hellerup Kirkegård 24 nr. 3
Viggo Emil Bielefeldt Kantor og professor 1851 1909 Hellerup Kirkegård 24 nr. 90-93
Leif Einar Bindesbøl Frihedskæmper 1924 1944 Hellerup Kirkegård 10 nr. 66
William Borberg Ambassadør 1886 1958 Hellerup Kirkegård 31 nr. 95
Edith Brodersen Operasangerinde 1934 1979 Hellerup Kirkegård 9 nr. 299
Robert A. Christensen Frihedskæmper 1885 1945 Hellerup Kirkegård 28 nr. 141
Benny Dessau Direktør 1868 1937 Hellerup Kirkegård 35 nr. 203
Jacob Christian Ellehammer Opfinder og flypioner 1871 1946 Hellerup Kirkegård 20 nr. 161
Harald Engberg Chefredaktør 1910 1971 Hellerup Kirkegård 22 nr. 441
Arne Falk-Rønne Eventyrer og rejseskribent 1920 1992 Hellerup Kirkegård 32 nr. 205
Alice Ó Frederics Instruktør 1880 1955 Hellerup Kirkegård 24 nr. 110
Jørgen Gotfredsen Borgmester 1927 1989 Hellerup Kirkegård 33 nr. 70
Christian Gulmann Redaktør 1869 1934 Hellerup Kirkegård 6 nr. 89
Henrik Moldrup Hollesen Fabrikant 1894 1958 Hellerup Kirkegård 12 nr. 23
Erik Husfeldt Professor 1901 1984 Hellerup Kirkegård 22 nr. 578
Flemming Hvidberg Professor 1897 1958 Hellerup Kirkegård 9 nr, 255
Carl Iversen Rektor 1899 1978 Hellerup Kirkegård 29 nr 15
Niels Lindar Jensen Frihedskæmper 1923 1944 Hellerup Kirkegård 29 nr. 103
Georg Jensen Billedhugger og Sølvsmed 1866 1935 Hellerup Kirkegård 10 nr. 31
Søren Georg Jensen Billedhugger og Sølvsmed 1917 1982 Hellerup Kirkegård 10 nr. 31
J.P. Jespersen Kaptajn 1883 1963 Hellerup Kirkegård 9 nr. 285
Jørgen Lademann Forlagsboghandler 1927 1987 Hellerup Kirkegård 23 nr, 144
Hans Langkjær Bogtrykker 1865 1942 Hellerup Kirkegård 11 nr. 107
Ditlev Lauritzen Skibsreder 1859 1935 Hellerup Kirkegård 21 nr. 9
Knud Lauritzen Skibsreder 1904 1978 Hellerup Kirkegård 10 nr. 182
Frederik Wilh. Haae Laup Frihedskæmper 1887 1945 Hellerup Kirkegård 22 nr. 162
Niels Hieronymus Haae Laup Frihedskæmper 1945 Hellerup Kirkegård 22 nr. 5499 (Mindeplade)
J. H. Leunbach Læge 1884 1955 Hellerup Kirkegård 33 nr. 116
Hans Nicolai Claus Chr. Lundbeck Fabrikant 1885 1943 Hellerup Kirkegård 15 nr. 101
Hanne Lundberg 1932 2002 Hellerup Kirkegård 24 nr. 160
Knud Lundberg Sportsmand 1920 2002 Hellerup Kirkegård 24 nr. 160
Johannes Madsen-Mygdal Direktør 1874 1924 Hellerup Kirkegård 23 nr. 164
A.P. Møller Skibsreder 1876 1965 Hellerup Kirkegård 15 nr. 231
Kaj Soldal Nielsen Frihedskæmper 1920 1945 Hellerup Kirkegård 29 nr. 613
Poul Nørgaard Minister 1866 1923 Hellerup Kirkegård 11 nr. 27
Simon Olesen Grosser 1841 1917 Hellerup Kirkegård 15 nr. 258
Poul Rovsing Olsen Komponist 1922 1982 Hellerup Kirkegård 27 nr. 777
Christen Ostenfeld Ingeniør og storentreprenør 1900 1976 Hellerup Kirkegård 23 nr. 142
Mogens Kornerup Prior Frihedskæmper 1911 1945 Hellerup Kirkegård 28 nr. 423
Hans Quist Vittighedstegner 1922 1983 Hellerup Kirkegård 24 nr. 132
Peter Rüttel Grønlandsmissionær 1859 1915 Hellerup Kirkegård 24 nr. 86
Lauritz Schou Fabrikant 1866 1938 Hellerup Kirkegård 23 nr. 182
Viktor Beckmand Strand Generarkonsul 1898 1983 Hellerup Kirkegård 27 nr. 423
Aage Einer Strecker Frihedskæmper 1915 1945 Hellerup Kirkegård 32 nr. 358
Nils Svennningsen Diplomat 1894 1985 Hellerup Kirkegård 4 nr. 150
Arne Sørensen Forfatter og politiker 1906 1978 Hellerup Kirkegård 29 nr. 218
Ejnar Thorsen Entreprenør 1890 1965 Hellerup Kirkegård 21 nr. 27
Gudrun Schørring Thyssen Frihedskæmper 1897 1945 Hellerup Kirkegård 31 nr. 91
Peter Schørring Thyssen Frihedskæmper 1896 1945 Hellerup Kirkegård 31 nr. 91
Michael Svanholm Advokat 1959 2003 Hellerup Kirkegård 22 nr. 407
Svend Wagner Officer 1895 1971 Hellerup Kirkegård 29 nr. 21
Mouritz Mackeprang Museumsdirektør 1869 1959 Ordrup Kirkegård Ø II nr. 96-99
Henry Ussing Jurist 1886 1954 Ordrup Kirkegård A I nr. 575-77
Morten Wiltrup Frihedskæmper 1925 1945 Ordrup Kirkegård A I nr. 386 a-f
Karl Baron Wedell- Wedellsborg Frihedskæmper 1915 1945 Ordrup Kirkegård F nr. 189-90
Torkild Vogel - Jørgensen Sprogforsker 1891 1972 Ordrup Kirkegård A II nr. 930-32
Vinzenz Vogel Galoptræner 1932 1999 Ordrup Kirkegård Ø III nr. 310
L.E. Valbum Afdelingsforstander 1879 1943 Ordrup Kirkegård V nr. 54-55
Arnoff Thomsen Billedhugger 1981 1966 Ordrup Kirkegård A II 673-74
Ejnar Thomassen Forfatter 1881 1977 Ordrup Kirkegård B II nr. 942-43
Guiseppi Tardini Luftskipper 1815 1851 Ordrup Kirkegård Lapidarium
Volmer Rosenkilde Forlægger 1908 1980 Ordrup Kirkegård R nr. 106-7
Viggo Brøndal Sprogforsker 1887 1942 Ordrup Kirkegård T nr. 48-49
Harald Søltoft Agersnap Syngemester og Komponist 1889 1984 Ordrup Kirkegård Ø II nr. 96-99
Esther Boserup Nationaløkonom 1910 1999 Ordrup Kirkegård D nr. 31
J. P. Sørensen Havnefoged 1880 1950 Ordrup Kirkegård A III nr. 146-48
Anelise Søndergaard Maler 1925 1985 Ordrup Kirkegård X nr. 54-55
Robert Schyberg Skuespiller 1872 1946 Ordrup Kirkegård I nr. 88
Sigurd Smith Overingeniør, dr. techn. 1872 1936 Ordrup Kirkegård B II nr. 813-18
Erik Seidenfaden Redaktør 1900 1990 Ordrup Kirkegård D nr. 28
Jens Søndergaard Maler 1895 1957 Ordrup Kirkegård X nr. 54-55
Søren Sak Kemiker 1883 1950 Ordrup Kirkegård B II nr. 798-99
H.C. Andersen Driftbestyrer 1874 1955 Ordrup Kirkegård F nr. 166-67
Kurt Nielsen Landstræner 1925 1986 Ordrup Kirkegård LU nr. 122
Skjold Burne Vinhandler 1900 1912 Ordrup Kirkegård AI nr. 177-79
Axel E. Christensen Historiker 1906 1981 Ordrup Kirkegård A II nr. 1155-56
S.Clod Svensson Maler og grafiker 1867 1941 Ordrup Kirkegård T nr. 178-79
Christen Noe Benzon Arkitekt 1877 1947 Ordrup Kirkegård B II nr. 1016-1081
Mogens Boserup økonom 1910 1978 Ordrup Kirkegård D nr. 31
Axel Andersen Stadsgartner 1903 1952 Ordrup Kirkegård D nr. 79-81
Bjørn Pugaard-Müller Skuespiller 1922 1989 Ordrup Kirkegård D nr. 167-69
Valdemar Jensen Forstander 1882 1976 Ordrup Kirkegård E nr. 36 m.fl.
Marius Nyboe Polarforsker 1867 1946 Ordrup Kirkegård E nr. 3-4
Arne Uldal Juhl Godsejer 1902 1992 Ordrup Kirkegård E nr. 122
Einar Holbøl Postmester 1865 1927 Ordrup Kirkegård G nr. 51-54
Karina Bell Skuespiller 1898 1979 Ordrup Kirkegård I nr. 115-16
Valdemar Oldenburg Geheimekonferensraad 1834 1918 Ordrup Kirkegård A II nr. 1075-76
Christian Glarbo Professor d. theol 1873 1920 Ordrup Kirkegård D nr. 143-45
Arne Jacobsen Arkitekt 1902 1971 Ordrup Kirkegård I nr. 213
Gertrud Sophie Arthur Nielsen Billedhugger 1890 1975 Ordrup Kirkegård Y nr. 6-9
Karl Krøyer Opfinder 1914 1995 Ordrup Kirkegård E nr. 102
Gert Schinnerup Andersen Frihedskæmper 1919 1945 Ordrup Kirkegård O nr. 1-3
Per Barfoed Digter 1890 1939 Ordrup Kirkegård S nr. 11
Hilmar Baunsgaard Statsminister 1920 1989 Ordrup Kirkegård I nr. 63
William Bendix Landbrugsmaskinimportør 1865 1937 Ordrup Kirkegård Lapidarium
Ejnar Mikkelsen Polarforsker 1880 1971 Ordrup Kirkegård X nr. 69-70
Poul E. Bentsen Frihedskæmper 1922 1945 Ordrup Kirkegård O nr. 61-62
Jacob Deichmann Hegel Ordrup Kirkegård J Mausolæum og haven
Peder Møller Violinist 1877 1940 Ordrup Kirkegård T nr. 50-52
Jens Lillelund Direktør 1904 1981 Ordrup Kirkegård R nr. 144-45
Jørgen Beyerholm Direktør 1902 1992 Ordrup Kirkegård LU nr. 60
Ingvar Blicher Hansen Direktør 1911 1955 Ordrup Kirkegård S nr. 11
Jørgen Prytz -Johansen Professor 1911 1989 Ordrup Kirkegård R 152
Gudmund Nyeland Brandt Havearkitekt 1878 1945 Ordrup Kirkegård D nr. 170-172
Georg Brasen Damgården 1887 1972 Ordrup Kirkegård E nr. 24-27
Emil Brodersen Distriktslæge 1842 1912 Ordrup Kirkegård AI nr. 70-72
Henning Brünnich - Olsen Direktør 1921 1989 Ordrup Kirkegård X nr. 100
Else Fisher Forfatter 1923 1976 Ordrup Kirkegård T nr. 244-45
Erik Carlsen Generaldirektør 1924 1998 Ordrup Kirkegård S nr. 55
Asger Lundbak Magister 1914 1994 Ordrup Kirkegård B II nr. 973
Aage Højland Christensen Generalmajor 1902 1961 Ordrup Kirkegård E nr. 277a-79a
Osvald Helmuth Skuespiller 1894 1966 Ordrup Kirkegård F nr. 187-88
Carl H. Clemmensen Redaktør 1901 1943 Ordrup Kirkegård T nr. 9
Henrik Rasmus Crone Landinspektør 1855 1908 Ordrup Kirkegård A I nr. 377-78
Svend Vinding Dorph Frihedskæmper 1914 1945 Ordrup Kirkegård O nr. 32-34
Martin Drouzy Lektor 1923 1998 Ordrup Kirkegård N nr. 25
Erik Ellegaard Frederiksen Grafiker 1924 1997 Ordrup Kirkegård D nr. 103
H.C.V. Rolsted Viceskoledirektør 1854 1916 Ordrup Kirkegård E nr. 16-17
Mogens Fog Dr. Med. Rektor for Kbh. Universitet 1904 1990 Ordrup Kirkegård K nr. 360
Otto Gelsted Forfatter 1888 1968 Ordrup Kirkegård D nr. 17-18
O. N. Glarbo Sognepræst 1848 1916 Ordrup Kirkegård D nr. 143-45
Nis Jørgen Gorrisen Højsteretssagfører 1896 1978 Ordrup Kirkegård I nr. 73
Norman Granz Koncertarrangør og pladeudgiver 1918 2001 Ordrup Kirkegård D nr. 146
Clara Pontoppidan Skuespiller 1883 1975 Ordrup Kirkegård Ø III nr. 360-63
Anton Guhle Glarmester 1872 1954 Ordrup Kirkegård A I nr. 649-52
Frederik Vilhelm Hegel Forelægger Ordrup Kirkegård J Mausolæum og haven
Frederik Jacob Deichmann Hegel Ordrup Kirkegård J Mausolæum og haven
Frits Helmuth Skuespiller 1931 2004 Ordrup Kirkegård F nr. 187-88
Johan Rohde Kunstner 1856 1935 Ordrup Kirkegård I nr. 75
Louis Hjemslev Sprogforsker 1894 1965 Ordrup Kirkegård Ø II nr. 96-97
Viggo R. L. Houmand Sognepræst 1896 1969 Ordrup Kirkegård K nr. 21-23
Albert Jensen Vognmand 1864 1914 Ordrup Kirkegård E nr. 204
K.G. Jensen Revisor 1906 1993 Ordrup Kirkegård I nr. 65
Poul Reichardt Skuespiller 1913 1985 Ordrup Kirkegård E nr. 21
Peter Jensen Vognmand 1890 1936 Ordrup Kirkegård A III nr. 23-24
Skjold Jensen Frihedskæmper 1916 1945 Ordrup Kirkegård C nr. 60
Peter Esch Raaschou Kemiker 1883 1971 Ordrup Kirkegård N nr. 118-19
Eduard Sextus Johansen Fysiker 1879 1954 Ordrup Kirkegård R nr. 152
Pete Prytz Johansen (Esther Prytz-Johansen) 1908 1984 Ordrup Kirkegård R nr. 152
Aage E. Jørgensen Borgmester 1879 1960 Ordrup Kirkegård H nr. 27-28
Samuel L. Kaner Billedhugger 1924 Ordrup Kirkegård E nr. 269 m.fl.
Per Kampmann Entreprenør 1892 1959 Ordrup Kirkegård G nr. 1 m.fl.
Hans Rudolf Kirk Forfatter 1898 1962 Ordrup Kirkegård D nr. 17-18
Frantz Rasmussen Overlærer 1853 1912 Ordrup Kirkegård B II nr. 728-29
Bue Kjems Lærer 1916 1944 Ordrup Kirkegård A III nr. 116-19
Niels Johan Jan Koster Travtræner 1887 1969 Ordrup Kirkegård H nr. 61-62
Torben Krog Professor 1895 1970 Ordrup Kirkegård F nr. 195-96
Hans Peter Parkov Borgmester 1857 1934 Ordrup Kirkegård I nr. 115
Ib Ladierre Frihedskæmper 1921 1945 Ordrup Kirkegård O nr. 35-36
Axel Poulsen Billedehugger 1887 1972 Ordrup Kirkegård A II nr. 1212-14
Gustav Blom Mackeprang Frihedskæmper 1885 1944 Ordrup Kirkegård K nr. 573
Otto E . Ravn Professor 1881 1952 Ordrup Kirkegård K nr. 177-78
Ernst Mentze rEDAKTØR 1896 1983 Ordrup Kirkegård r NR. 60
Fritz Schlegel Arkitekt 1896 1965 Ordrup Kirkegård T nr. 50-52
Carl Molkte Diplomat 1869 1935 Ordrup Kirkegård N nr. 62-63
Frederik Schyberg Litteraturhistoriker 1905 1950 Ordrup Kirkegård I nr. 89
Svend S. Schultz Komponist 1913 1998 Ordrup Kirkegård LU nr. 293
Arne Sejr Modstandsmand 1922 1998 Ordrup Kirkegård R nr. 126
Elisabeth Bergstrand Poulsen Maler 1888 1955 Ordrup Kirkegård A II nr. 1212-14
Thorvald Pedersen Fabrikant 1887 1961 Ordrup Kirkegård A I nr. 462-94
Fredericia Moresco 1841 1918 Ordrup Kirkegård Lapidarium
Jørgen Olrik Historiker 1875 1941 Ordrup Kirkegård I nr. 90
Ebbe Munk Ambassadør 1905 1974 Ordrup Kirkegård Ø III nr. 387
Knud Parkov Direktør 1894 1949 Ordrup Kirkegård I nr. 115-116
Ferdinand Munck Provst 1861 1945 Ordrup Kirkegård F nr. 193-94
Johan Sophus Müller Sognepræst 1857 1934 Ordrup Kirkegård D nr. 167-69
Peter Martin Ohlmann Sognepræst 1860 1927 Ordrup Kirkegård A I nr. 368-70
Arthur Nielsen Maler 1883 1946 Ordrup Kirkegård Y nr. 6-9
Lauritz Nielsen Overbibliotekar, dr. phil 1881 1947 Ordrup Kirkegård Ø I nr. 128-29
Preben Neergaard Skuespiller 1920 1990 Ordrup Kirkegård D nr. 173-175
Carl Erik Soya Forfatter 1896 1994 Mariebjerg Kirkegård M-D - Fællesgrav
Fergus Roger Scavenius Kunstmaler 1880 1958 Mariebjerg Kirkegård 3 nr.305-8
Francis Beckett Kunsthistoriker 1868 1943 Mariebjerg Kirkegård 1 nr. 185-86
Henrik Bentzon Skuespiller 1895 1971 Mariebjerg Kirkegård 8 - Fællesgrav
Jørgen Benzon Komponist 1897 1951 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 26R
Karl Bjarnhof Forfatter og journalist 1989 1981 Mariebjerg Kirkegård M-C - Fællesgrav
Georg Boye Havearkitekt , professor 1906 1972 Mariebjerg Kirkegård 9 nr. 39
Anna Borg Skuespillerinde 1903 1963 Mariebjerg Kirkegård 3 nr. 195-96
Annsofia Brandstrup Skuespillerinde 1893 1942 Mariebjerg Kirkegård 4 nr. 10-11
Ludvig Brandstrup Skuespiller og reveyforfatter 1892 1949 Mariebjerg Kirkegård 4 nr. 10-11
Erik Bruhn Balletdanser 1928 1986 Mariebjerg Kirkegård M-E - Fællesgrav
Jørgen Buckhøj Skuespiller 1935 1994 Mariebjerg Kirkegård M afsnit E
Per Buckhøj Skuespiller 1902 1964 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 14N
Poul Bundgaard Operasanger og skuespiller 1922 1998 Mariebjerg Kirkegård 20 nr. 396-97
Anna A . Bülow-Ravens 1880 1958 Mariebjerg Kirkegård 26 nr. 81
Margrethe E. Bülow-Ravens 1907 1987 Mariebjerg Kirkegård 26 nr. 81
Mogens Davidsen skuespiller 1915 1956 Mariebjerg Kirkegård 20 nr. 341-42
Nanna Ditzel Designer 1923 2005 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 33H
Troels Fink Historiker 1912 1999 Mariebjerg Kirkegård 4 nr. 63
Leck Fischer Forfatter 1904 1956 Mariebjerg Kirkegård 20 nr. 366-67
Erling Foss Civilingeniør 1897 1982 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 34P
Johannes Frandsen Medicinaldirektør 1891 1968 Mariebjerg Kirkegård 19 nr. 231-32
Hans Larsen Gårdejer 1867 1947 Mariebjerg Kirkegård 4 nr. 253
H.P. Hansen Redaktør, Minister 1872 1953 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 24E
Peder Gram Komponist og dirigent 1881 1956 Mariebjerg Kirkegård 19 nr. 16-97
John Halvor Frihedskæmper 1924 1945 Mariebjerg Kirkegård 5 nr. 70
Blanche Funch Skuespillerinde 1910 1989 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 7U
Johannes Glob Kunstmaler 1882 1955 Mariebjerg Kirkegård 20 nr. 108-10
Ernst Goldschmidt Kunstmaler 1879 1959 Mariebjerg Kirkegård 26 nr. 83
Claus Strandberg Skuespiller 1948 2004 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 10I
Sven Hansen Havearkitekt, professor 1910 1989 Mariebjerg Kirkegård 15 C5 nr. 208
F.E. Jensen Direktør for Statsradiofonien 1891 1961 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 33Q
Tudlik Johansen Skuespillerinde 1910 1969 Mariebjerg Kirkegård 40 nr. 949-50
Gunnar Jørgensen Skoleleder og Forfatter 1896 1963 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 17Q
Pouel Kern Skuespiller 1908 1993 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 7U
Kim Thomas Kjersgaard 1959 1998 Mariebjerg Kirkegård 20 nr. 147
Jørgen Kleis Barn Mariebjerg Kirkegård BA
Hans Kurt Skuespiller 1909 1968 Mariebjerg Kirkegård 19 nr. 133-34
Axel Lindvald Rigsarkivar 1886 1965 Mariebjerg Kirkegård 40 nr. 304
Hans Leo Mathiesen Jazzmusiker 1906 1969 Mariebjerg Kirkegård 5 nr. 144
Hans Axel Nielsen Overassistent 1903 1936 Mariebjerg Kirkegård 1 nr. 214-15
Edith Nørgaard Arkitekt 1919 1989 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 19J
Ole Nørgaard Arkitekt 1925 1978 Mariebjerg Kirkegård SU nr. 19J
Otto Henning Schrøder Olsen Vagtmester 1919 1945 Mariebjerg Kirkegård 5 nr. 3-4
Alfred Osmund Operasanger 1882 1960 Mariebjerg Kirkegård 19 nr. 89-90
Hans W. Petersen Skuespiller 1897 1974 Mariebjerg Kirkegård 8 - Fællesgrav
Poul Reumert Skuespiller 1883 1968 Mariebjerg Kirkegård 3 nr. 195-98
Louis Rosen Schmidt Maler og billedhugger 1943 1993 Mariebjerg Kirkegård 31 nr. 200
C. Th. Sørensen Havearkitekt, professor 1893 1979 Mariebjerg Kirkegård NU nr. 7X
Stefan Vogelius Journalist 1897 1979 Mariebjerg Kirkegård 30A nr. 55P
Hans J. Wegner Møbelarkitekt 1914 2007 Mariebjerg Kirkegård 9 nr. 21